موشن گرافیک «حمایت هسته ای»

166
02 آذر 1394

موشن گرافیک «حمایت هسته ای


جدید ترین اثر گرافیک متحرک خانه طراحان منتشر شد.
این اثریک دقیقه ای به حمایت از تیم مذاکرات هسته وروشن کردن خطوط قرمز مذاکرات می پردازد.

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x