نطق آیت الله خامنه ای در مجلس، جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر + سربسته!

نطق آیت الله (امام) خامنه ای در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر / 14 دلیل در اثبات عدم کفایت بنی صدر