رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا

367
02 آذر 1394

در این فیلم رویارویی ناوشکن ایرانی با ناو آمریکایی را مشاهده میکنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x