تایم لپس غذا

فیلم جالب با فیلمبرداری تایم لپس از انواع غذا و پخت و پز و آب شدن مواد در مقابل حرارت و حرکت به عقب.