رسوایی پلیس فرانسه در ماجرای زن داعشی

174
02 آذر 1394

زنی که پلیس فرانسه پس از عملیات چهارشنبه گذشته در شمال پاریس تصاویر او را به عنوان عضو انتحاری داعش معرفی کرده بود، فیلم جدیدی را در اینترنت منتشر کرد.

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x