زائران اربعین به استان سماوه عراق رسیدند

کاروان پیاده روی اربعین به استان "سماوه" عراق رسید