کشف 288 شیء عتیقه

207
02 آذر 1394

اشیا عتیقه که هفته گذشته توسط یکان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران کشف شده.

فیلمعتیقهاثار باستانیسیاسینظامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x