سخنان حجت الاسلام رنجبران درباره انحراف اسلام رحمانی

کلیپ سخنان حجت الاسلام رنجبران درباره انحراف اسلام رحمانی از مجموعه سخنرانی های اسلام های انحرافی – آبان ۹۴
انحراف اسلام رحمانی ناشی از تقسیم بندی احکام اسلام به رحمانی و غیررحمانی؛ خشن و خلاف رحمت دانستن برخی احکام اسلام و تولید هوشمندانه لفظ و بازی با آن
تکرار اصطلاح انحرافی اسلام رحمانی در سال ۹۴ و عقبه آن در سال های گذشته
سوء استفاده و بازی برخی جریانات از جمله "میزان رای ملت است" حضرت امام