پیشگیری از حوادث پیام تندرستی

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: برای پیشگیری از بعضی حوادث خطرناک که دور از دسترس کودکان باشد باید به چند نکات مهم ایمنی توجه کرد. // دانلود ویدیو کلیپ