امام خامنه ای: بعضی ها میخواهند آرمان های انقلاب را کنار بگذارند

امام خامنه ای: بعضی ها میخواهند آرمان های انقلاب را کنار بگذارند.


گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان 94/4/20