نماهنگ حماسی، ما عمار امام خامنه ای هستیم

فواد الراشدی از انقلابیون یمن، فعال حزب مستقبل العداله: ما عمار امام خامنه ای هستیم.

کلیپ میکس حماسی با زیرنویس فارسی