سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598

143
01 آذر 1394

تاریخ گواه است که سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن همه سرزمین هایی که همت و باکری ها با خون خود حفظ کرده بودند را چگونه غصب کرد...

فیلممذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x