ترانه حماسه نادر

152
01 آذر 1394

تولید یک ترانه انقلابی با استفاده کامل از ظرفیت های بومی خارج از پایتخت
همزمان با ایام شهادت شهید نادر مهدوی صورت پذیرفت

فیلممذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x