ترانه حماسه نادر

تولید یک ترانه انقلابی با استفاده کامل از ظرفیت های بومی خارج از پایتخت
همزمان با ایام شهادت شهید نادر مهدوی صورت پذیرفت

فیلممذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x