توافقنامه‌ای که سیاه جامه بر تن وطن کرد!

همیشه دشمن از بیرون ضربه نمیزنه،گاهی دشمن خونگیه