تهدید نهادینه

559
01 آذر 1394

مستندی در باب بازرسی، ترور و براندازی

تهدید نهادینه

در این مستند به این سؤالات پاسخ داده می‌شود: هدف از طرح بازرسی‌های نامتعارف چیست؟ آیا کشورهای غربی به زعامت آمریکا، از انجام بازرسی‌های نامتعارف مطرح‌شده، به‌دنبال راستی‌آزمایی هستند یا اهداف دیگری در ذهن دارند؟ نتیجه‌ی این بازرسی‌های نامتعارف چیست؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x