ابتذال در دانشگاه

203
01 آذر 1394

کلیپی از بیانات رهبری در رابطه با برگذاری کنسرت و اردوهای مختلط در دانشگاه ها از تولیدات مجموعه زمانه

فیلمدیدنیمذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x