توافق و تحریم، از دروغ تا واقعیت

188
01 آذر 1394

توافق و تحریم، از دروغ تا واقعیت


تناقضات رفتاری رسانه های حامی دولت در سه دوره نشان میدهد پیگیری مطالبات مردم در دیدگاه این رسانه ها رابطه نزدیکی با حضور یا عدم حضور این جریان در قدرت دارد.مستضعفین تی وی رفتار این رسانه ها را در سه دوره دولت قبل،قبل از توافق و بعد از توافق را در قالب یه گزارش تصویری ارائه کرده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x