تکلیف مبارزه با استکبار

115
01 آذر 1394

تکلیف مبارزه


سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون تکلیف مبارزه با استکبار بعد از مذاکره
کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغ

فیلمدیدنیمذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x