تکلیف مبارزه با استکبار

تکلیف مبارزه


سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون تکلیف مبارزه با استکبار بعد از مذاکره
کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغ

فیلمدیدنیمذاکراتارتشجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x