آتش گرفتن یک برج صدطبقه در شيکاگو

173
01 آذر 1394

طبقه پنجاهم آسمانخراشی صد طبقه در شهر شیکاگو(CHICAGO )عصر روز شنبه در ایالت ایلینویز آمریکا طعمه حریق شد.

فیلمجالبدیدنیتماشاییفیلمجذاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x