ميراث مجازی ما برای آشنایان واقعی

211
01 آذر 1394

وقتی فضای مجازی اين همه با زندگی ما عجين است ،عجيب نيست که ارثی هم از خودمان در چنين فضايی به يادگار بگذاريم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x