انیمیشن دیرین دیرین: کلاهیرداری

این انیمیشن بر اساس داستانهایی کاملا واقعی که روزانه بار ها و بار ها اتفاق می افتند، ساخته شده است.