گوساله ای که فکر می‌کند سگ است!

صاحب این گوساله می گوید چون مادرش مرده بود آن را در خانه نگهداری کردم. او با سگ می خوابید و کم کم مثل او خودش را می لیسید و می خاراند، جایش را تمیز نگه میدارد، آفتاب می گیرد و به نگهبانی در خانه می پردازد. کلا از سگ یاد گرفته چگونه باشد حتی غذای سگ می خورد.