تصادف جت با دیوار بتنی

263
30 آبان 1394

تصویربرداری آهسته از برخورد جت با دیوار بتنی

فیلمتصادفجتتدیواربتنیصحنه آهسته

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x