نحوه فروش ماشین آخرین مدل در سوئیس

اگر قرار بود ایران‌خودرو و سایپا این مدل خودروها را عرضه کنند، ماهانه چقدر از مردم اقساط می‌گرفتند؟ در کشور سوئیس قیمت و شرایط اقساط خودرو به گونه دیگری است.