نقاشی های زیبای یک نابینا

274
30 آبان 1394

جان برامبلیت در سال ۲۰۰۱ و زمانی که تنها سی سال داشت چشمانش را از دست داد. یک سال بعد او نقاشی را به عنوان حرفه اش انتخاب کرد.

فیلمنقاشیزیبادیدنیجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x