توصیه‌های ورزشی برای راهپیمایی اربعین

جواد شفیعی مربی بدنساز آکادمی ملی المپیک و کارشناس ارشد ورزش در این برنامه توصیه های ورزشی برای پیاده روی عظیم اربعین بیان می کند.