روبات موتورسوار یاماها

یاماها یک روبات موتوسوار درست کرده که می تواند به طور کامل هدایت یک موتورسیکلت را در اختیار داشته باشد و تا سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت هم موتور را براند.