کیبورد مجازی روی بازو

شرکت NEC یک کیبورد مجازی با استفاده از ترکیب عینک هوشمند و ساعت هوشمند درست کرده است. نام این محصول کیبورد بازویی است.