در سال ۲۰۲۰ اینگونه ماشین خواهید خرید

شرکت ولوو با همکاری مایکروسافت روی مدلی از نمایش خودرو برای خریداران کار کرده است. این مدل نمایش با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده هولولنز مایکروسافت توسعه پیدا کرده است