یزله خوانی اعراب خوزستان توسط گروه میسان، پژوهش:سید مسعود بنی حسینی

این یزله خوانی توسط گروه میسان در تهران و در محرم 1394 و به دعوت هیئت حضرت علی اصغر (ع) شمال غرب تهران (جنت آباد) به شماره ثبت 20741411 برگزار شده است.