اسکورت بمب افکن های روسیه با جنگنده اف 14 ایران

965
30 آبان 1394

فیلمی از لحظه اسکورت بمب افکن های روسیه بوسیله یک جنگنده ایرانی در رسانه ها منتشر شد.

نظامیبمب افکنموشکاف 14جنگ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x