کرب زنی تکیه سیدالشهدا (ع) بابل، در تهران پژوهش: سیدمسعود بنی حسینی

128
30 آبان 1394

ین مجلس در محرم 1394 و به دعوت هیئت حضرت علی اصغر (ع) شمال غرب تهران (جنت آباد) به شماره ثبت 20741411 برگزار شده است.

مذهبیکرب زنیبابلسید مسعود بنی حسینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x