لحظه حمله خلبانان روسی به 500 نفتکش داعش

لحظه حمله خلبانان روسی به 500 نفتکش داعش را تماشا میکنید