جان کری: فشار بین المللی را روی ایران حفظ خواهیم کرد

گزیده ای از اظهارات جان کری درباره توافق هسته ای در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در فیلادلفیا – ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

«از ابتدا تندروهای ایران هشدار دادند که مذاکره با آمریکا وقت تلف کردن است.. چرا باید کاری کنیم که حرف آن ها درست از آب در بیاید.. فشار بین المللی را روی ایران از طریق تحریم های موشکی، انتقال سلاح، حقوق بشر و تروریسم حفظ خواهیم کرد..»