ژست گرفتن بچه پاندا جلوی دوربین

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: در این کلیپ دیدنی بیننده شاهد صحنه هایی از ژست گرفتن و حرکات جالب یک بچه پاندا در مقابل دوربین یک عکاس خواهد بود که در باغ وحشی در شهر