چه راهکارهایی برای کم کردن ترس از شب اول قبر وجود دارد؟

سخنرانی حجت الاسلام عالی با موضوع قبر،برزخ و قیامت در برنامه سمت خدا (راههای آسان جان دادن، چگونگی شب اول قبر، توصیف بهشت و جهنم طبق آیات و روایات....)
استاد عالی با موضوع قبر، برزخ، قیامت