حمله مرد انگلیسی به زن مسلمان متروی لندن

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : باشگاه خبرنگاران جوان، این حادثه در یکی از ایستگاه های خطوط متروی لندن رخ داده است.در ویدئویی که از صحنه این حادثه منتشر شده است مردی دیده می شود که پشت سر یک زن مسلمان ایستاده است و به محض ورود قطار به ایستگاه، ناگهان زن محجبه را هل داده و به دیواره قطار در حال حرکت می کوبد.پلیس انگلیس می گوید این زن مسلمان دچار صدمات و خراشیدگی های در ناحیه سر و صورت شده و