فیلمی دیدنی از یک احساس انسانی خنده طنز

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: این فیلم زیبا و گویا را بدون هیچ توضیحی با هم می بینیم. // قهقهه لبخند طنز شوخی جالب جذاب دیدنی احساسات آدم