سکانسی از نابرده رنج

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: این مجموعه که به سال های شصت و زمان جنگ ایران و عراق باز می گردد در مورد جوانی با نام اسد (با بازی کامبیز دیرباز) است که به دلیل قاچاق کالا به زندان می افتد و در همین حین پدرش فضلعلی (با بازی صدرالدین حجازی) فوت می کند و پس از مرگ وی دفتر خاطرات پدر به اسد می رسد اسد با خواندن این دفترچه متوجه می شود