بز گرفتار نعره می زند

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: صحنه هایی از صداهای شگفت انگیز بزی که سرش داخل سیم های حصار گیر کرده . بزها می توانند صداهای عجیبی از خود در بیاورند که به همه چیز شبیه است الا صدای بز . این بز هم که سرش در داخل توری حصار گیر کرده برای کمک طلبیدن و نجات یافتن از این وضعیت، از صدای قهقه چوپانش تا همه صداهای جانورانی را که پیشتر شنیده است تقلید کرده و نعره می زند./ دانلود ویدیو کلیپ