آشنایی با سیستم عامل

سیستم عامل ها مجموعه ای از مهمترین نرم افزارها هستند که بر روی یک کامپیوتر اجرا می شوند؛مهمترین کار سیستم عامل ها مدیریت نرم افزاری،سخت افزاری و مدیریت بر روی پردازنده یا همان مغز کامپیوتر و موبایل و همچنین مدیریت بر حافظه دستگاه ماست.