در مورد موتورهای جستجوگر بیش تر بدانیم...

میلیاردها وب سایت بر روی شبکه جهانی وب است که شامل بی نهایت اطلاعات می باشد؛شما چگونه می توانید از میان این اطلاعات،دقیقا آن چیزی را که می خواهید پیدا کنید؟