سخنرانی تیم کوک در دانشگاه جرج واشنگتن

در ماه می ۲۰۱۵، تیم کوک در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه جرج واشنگتن حاضر شد تا برای دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کند. در این سخنرانی وی به مقایسه دورانی که در آن زندگی کرده و دوران حاضر پرداخت و با خاطرنشان کردن نقاط مشترک بین گذشته و آینده سعی کرد تا برای دانشجویانی که قرار است وارد بازار کار و زندگی جدی شوند انگیزه بخش باشد. از نکات مهم این سخنرانی، کنایه ی کوک به سیستم عامل اندروید است.