آيا مطالعه مباحث مربوط به مرگ و عالم برزخ باعث افسردگي جوانان نمي شود!!؟

سخنرانی حجت الاسلام عالی با موضوع قبر،برزخ و قیامت در برنامه سمت خدا (راههای آسان جان دادن، چگونگی شب اول قبر، توصیف بهشت و جهنم طبق آیات و روایات....)