نگاهی به روند تولید چرم LG G۴

LG G۴ اولین گوشی است که در مقیاس جهانی برای عموم کاربران با قاب پشت چرمی عرضه شد، همین مورد باعث می شود تا توجه کاربر به نسخه ی چرمی معطوف شود و بخواهند این گوشی را با قاب چرمی که رنگ های جذاب و جنسی منحصربه فرد در اختیار بگیرند. ال جی در همین رابطه، ویدئویی برای معرفی نوع و فرآیند تولید چرم G۴ منتشر کرده است.