معلولان بدون ویلچر راه می روند.

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: لباس زیست سازه که با باتری کار می کند به عنوان جایگزینی برای عملکرد عصبی- عضلانی طراحی بدن شده است، این لباس در حقیقت روبات پوشیدنی است که برای کنترل حرکات آن از رایانه استفاده می شود و به افرادی که از ناحیه پا فلج هستند اجازه ایستادن و راه رفتن می دهد./// دانلود ویدیو کلیپ علمی فناوری تکنولوژی جالب امید انگیزه حرکت پویایی زندگی شیرین می شود کمک