رباتی به عنوان بدل شما

48
29 آبان 1394

من از ماه اكتبر رباتی به عنوان بدل خود داشته ام. من با كنترل ربات ۲۵۰۰ دلاری خود شرایط كاری انسان ها و ربات ها با یكدیگر در آینده را بررسی كرده ام. در این ویدیو بخشی از تعاملات من در محل كار و چگونگی عملكرد این ربات را میبینید. www.wired.ir

فیلمتکنولوژينو اوريعصر مدرنnew age

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x