تست سیستم ELT هواپیما توسط NASA

ناسا یك هواپیمای مدل Cessna ۱۷۲ سال ۱۹۷۴ را از ارتفاع ۱۰۰ فوتی برروی دم انداخت تا سیستم ELT یا همان سیستم اعلام موقعیت اضطراری را مورد آزمایش قرار دهد. اطلاعاتی كه از این آزمایش به دست آمده به همراه ویدیوی آن به محققین كمك خواهد كرد تا بتوانند قدرت و عملكرد این سیستم را مورد بررسی قرار دهند. www.wired.ir