استفاده از پوست كوسه برای مباره با باكتری

107
29 آبان 1394

دانشمندان در حال بررسی منبع جدیدی برای مبارزه با باكتری ها هستند. آیا پوست كوسه ی گالاپاگوسی میتواند راه حلی برای از بین بردن باكتری های به وجود آمده در بیمارستان ها و یا ساس ها باشد؟ این ویدیو را تماشا كنید. www.wired.ir


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x