كنترل یك خودروی Jeep توسط ۲ هكر

119
29 آبان 1394

۲ هكر ، وسیله ای طراحی كرده اند كه میتوانند با استفاده از طریق اینترنت كنترل یك خودروی Jeep را در حالی كه از آن مایل ها دورتر هستند ، در دست بگیرند. برای مشاهده ی این اقدام جالب آنها این ویدیو را تماشا كنید. www.wired.ir


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x